??????|      ???????   |   ???????   |                                 ???? | English


??
??
??
 ??? > ??????? > ??????

 ???????????
 ?????????????????????? Gasoline engine turbocharger
 ???????????
 ?????????????????????? Wastegate Turbocharger
 ???????????
 ???????????????????????????? Vacuum Valve Variable Nozzle Turbocharger
 ???????????
 ?????????????????????????? Electronic Control Variable Nozzle Turbocharger
??? ???? ???? β?    ??Σ?1/2?  ??8??
   ????????