|         |      |                                  | English


  > >

 
  Gasoline engine turbocharger
 
  Wastegate Turbocharger
 
  Vacuum Valve Variable Nozzle Turbocharger
 
  Electronic Control Variable Nozzle Turbocharger
β    Σ1/2  8